KRZYSZTOF CETNAR

Dyrektor ds. ekonomiczno - finansowych

rw

Wykształcenie:

2001

Absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie -

 

kierunek „Zarządzanie wartością Firmy”

1998

Absolwent programu MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i University of Teesside

1991

Absolwent - Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - kierunek fizyka

2004

DipFR IFRS reporting diploma of ACCA

1995

Licencja Doradcy Inwestycyjnego

1993

Licencja Maklera Papierów Wartościowych

 

 Doświadczenie zawodowe:

 

od 07.2016 Członek Zarządu

Capital Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

od 11.2017 Członek Zarządu

Medasco S.A.

06.2014 – 06.2016 Wiceprezes Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych

Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie

06.2008 – 04.2014 Prezes Zarządu

Sport Medica S.A./Carolina Medical Center z siedzibą w Warszawie

11.2006 – 05.2008 Dyrektor ds. Operacyjnych i Systemów Biznesowych

11.2002 – 10.2006 Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK S.A. (Grupa AVIVA) z siedzibą w Warszawie

08.2001 – 07.2002 Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Wiceprezes Zarządu

10.1999 – 08.2001 Dyrektor ds. Planowania i Nadzoru Właścicielskiego, Członek Zarządu

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku

04.1999 – 09.1999 Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Członek Zarządu

CPN S.A. z siedzibą w Warszawie

04.1996 – 04.1999 Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu

Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. z siedzibą w Alwerni

1995 Dyrektor Inwestycyjny

1994 Dyrektor Naczelny

Biuro Maklerskie Certus Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

1991 – 1993 Pracownik naukowy

Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

 

 Sprawowanie funkcji nadzorczych z ramienia właściciela w następujących podmiotach:

09.2010 – 06.2016 Hyper Hygienics S.A.

08.2014 – 03.2016 Naftoremont - Naftobudowa Sp z o.o. 08.2011 – 03.2016 Polimex Energetyka Sp z o.o.

07.2015 – 03.2016 Polimex Projekt Opole Sp z o.o. 04.2011 – 05.2014 Unibep S.A.

08.2011 – 11.2013 Genomed S.A

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Cetnar nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Krzysztof Cetnar uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, C&C S.C. Krzysztof Cetnar, Tamara Cetnar prowadzącej działalność doradczą nie będącą działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta