Rafał Wójcik

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Paweł Mielczarek

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Tomasz Mika

Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych

Maria Kopytek

Dyrektor Biura Holdingu