Nazwa Pobierz
Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia pdfPobierz
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA pdfPobierz
Projekty uchwał - Hollywood S.A. - ZWZ_27.06.2018 pdfPobierz
Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku pdfPobierz
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Hollywood SA w dniu 27 czerwca 2018 roku. pdfPobierz