ANETA KAZIECZKO

Członek Rady Nadzorczej

mm


Wykształcenie:
Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. Praca magisterska na temat funkcjonowania
funduszy inwestycyjnych (1989 – 1994).
W latach 2001 – 2003 Wyższa Szkoła Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, studia podyplomowe z
zakresu Metodologii Badań Ekonomicznych, będące przygotowaniem do pracy doktorskiej z zakresu
kryzysów walutowych.
Pani Aneta Kazieczko od grudnia 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie
Obrotu.

Doświadczenie zawodowe:
Pani Aneta Kazieczko od 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie jest Członkiem Rad
Nadzorczych spółek: SCO-PAK S.A., ZSB Ferno Sp. z o.o., Eurosnack SA, SFD SA, FX Trade S.A., Fast
Net Storage S.A.

Pani Aneta Kazieczko obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce New Gym SA oraz SnackAttack Sp.
z o.o., Wiceprezesa Zarządu w spółce Daisy Corporate Accountancy Sp. z o.o.

• W latach 2006, 2008-2010 zatrudniona w spółce Chemia Polska Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora
Biura Finansowo – Księgowego
• W 2007 roku zatrudniona w Biurze Skarbnika PZU SA i PZU Życie SA na stanowisku głównego
specjalisty w zakresie zarządzania aktywami
• W okresie 2005-2006 zatrudniona w IPO Sp. z o.o. na stanowisku menadżera finansów rynku
kapitałowego
• W latach 2002-2005 zatrudniona w spółce Zelmot SA na stanowisku doradcy Zarządu ds. ekonomicznych
• W latach 2001-2002 zatrudniona w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA na stanowisku kierownika
sekcji rynku niepublicznego
• W latach 1999-2000 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku konsultanta
Banku Światowego w zakresie prywatyzacji spółek z udziałem Skarbu Państwa