Jako jedna z pierwszych firm w branży pralniczej Hollywood SA wdrożyła procedury dotyczące Ochrony Danych Osobowych. Została opracowana Polityka Bezpieczeństwa określająca zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji, który sprawuje nadzór nad opracowanymi procedurami w Grupie.

Hollywood SA spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom, którzy powierzają nam swoje dane osobowe jest dla nas sprawą kluczową. Dzięki opracowanym i wdrożonym procedurom jesteśmy w stanie zagwarantować ochronę powierzonych  danych.