Cezariusz Konieczkowski

Członek Rady Nadzorczej

ck

Wykształcenie:
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Wydział Logistyki.

 

Doświadczenie zawodowe:  

Pierwsze doświadczenie zawodowe nabył w spółkach Grupy Kapitałowej Hollywood, obecnie uczestniczy w pracach Rady Nadzorczej Hollywood S.A.