Misja

Misją Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości produktów i usług w branży pralniczej.

Pragniemy być najbardziej preferowanym i cenionym dostawcą usług pralniczych i wynajmu tekstyliów różnego rodzaju w Polsce. Skupiamy się na indywidualnych oczekiwaniach Klientów, elastycznym budowaniu trwałych relacji biznesowych, a nasze działania są efektywne ekonomicznie. Podejmowane przez nas decyzje są odpowiedzialne ekologicznie i mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Pragniemy, aby nasze zakłady pralnicze były najchętniej wybierane przez Klientów i umożliwiały im osiąganie ponadprzeciętnych wyników. Nasza strategia koncentruje się na dalszej konsolidacji rynku, co spowoduje powiększenie Grupy o nowe spółki zależne, zwiększając tym samym dostępność naszych usług dla Klientów. Pragniemy osiągnąć możliwie równy i wysoki poziomu dotarcia z ofertą naszych usług we wszystkie regiony Polski.

Wizja

Wizją Grupy jest umocnienie pozycji wiodącego dostawcy kompleksowych usług pralniczych i wynajmu tekstyliów na rynku polskim, który będąc prekursorem i pionierem wdrażającym najnowsze rozwiązania technologiczne wyznacza kierunki rozwoju dla całej branży poprzez stosowanie najwyższych standardów działania.

Główne założenia strategii Grupy Kapitałowej Hollywood S.A.:

 • konsolidacja rynku poprzez przejmowanie większościowych pakietów udziałów (akcji) w istniejących zakładach pralniczych,
 • budowanie pozycji rynkowej nowego zakładu Hollywood Rental Sp. z o.o. w Sierpcu, który specjalizuje się wyłącznie w wynajmie i serwisie odzieży roboczej,
 • powstanie nowych zakładów zlokalizowanych w największych miastach na terenie Polski,
 • zwiększenie udziału w rynku usług pralniczych,
 • wzrost rozmiarów działalności w zakresie usług wynajmu bielizny w służbie zdrowia,
 • wzrost rozmiarów działalności w zakresie usług prania i wynajmu bielizny dla hotelarstwa,
 • stosowanie nowych technologii:
 • system RFID – technologia wykorzystująca chipy elektroniczne do radiowej identyfikacji bielizny i odzieży,
 • automaty vendingowe do wydawania czystej i zbierania użytej odzieży lub innego asortymentu,
 • przyjazny dla środowiska i absolutnie bezpieczny proces czyszczenia chemicznego oparty o ekologiczne i biodegradowalne preparaty i składniki,
 • liczne systemy oszczędnościowe ograniczające zużycie mediów i wpływające korzystnie na środowisko naturalne,
 • wprowadzanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych ograniczających koszty w zakładzie.