Tytuł projektu: „Budowa ekologicznej pralni wodnej z częścią biurową”

Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" SPO-WKP 2004-2006 Działanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

  • Termin: czerwiec 2004 – wrzesień 2005
  • Umowa: 4/DIF/2005 z dn. 07.01.2005
  • Łączna wartość projektu: 1.709.833,18 zł
  • Poziom dofinansowania: 1.097.964,00 zł

Zakres projektu: Projekt polegał na rozbudowie zakładu pralniczego wraz z zakupem nowoczesnych urządzeń pralniczych.