Tytuł projektu: Zakup innowacyjnej linii pralniczej wykonującej całościowe procesy produkcyjno-technologiczne.

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

 • Termin: 01/06/2009 – 31/12/2009
 • Umowa: UDA-POIG.04.04.00-14-032/08-00
 • Całkowita wartość projektu: 18.219.656,00 zł
 • Poziom dofinansowania: 7.475.000,00 zł - 50% wydatków kwalifikowanych 14.950.000,00 zł.

Zakres projektu: Dofinansowanie zostało przyznane na zakup wraz z montażem innowacyjnej linii pralniczej składającej się z szeregu maszyn i urządzeń najnowszej generacji, współpracujących ze sobą i tworzących jeden spójny zautomatyzowany ciąg technologiczny.

W ramach projektu zostały zakupione m.in.:

 • Tunel praliczy PowerTrans
 • Prasa odwadniająca
 • Suszarki PowerDry
 • Innowacyjne urządzenie do rozciągania „wprowadzarka”
 • Magiel-bezstopniowy
 • Tunel Finischer

 

Tytuł projektu: Zakup Nowoczesnej Linii Pralniczej

Źródło dofinansowania: Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" SPO-WKP 2007-2013 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez Inwestycje

 • Termin: 01.06.2007 do 30.04.2008
 • Umowa: SPOWKP/2.3/3/14/1697 z dn. 26.04.2006
 • Łączna wartość projektu: 2.500.000,00 zł
 • Poziom dofinansowania: 50% 1.250.000,00 zł

Zakres projektu: Planowane przedsięwzięcie polegało na zakupie, montażu i uruchomieniu nowoczesnej linii pralniczej. W ramach projektu zostało zakupionych szereg urządzeń wchodzących w skład nowej linii pralniczej, m.in.:

 • System pralniczy PowerTrans
 • Prasa odwadniająca PowerPress
 • Przenośnik jezdno-podnośnikowy
 • Sterowanie z programowalną pamiecią
 • Suszarka PowerDry
 • HPM 12-30-2 High Power wysokowydajny magiel,
 • Teleserwis Netlink i Zbiór Danych Zakładowych