Spółka Hollywood S.A. wspólnie z Politechniką Warszawską oraz firmą  Polymem Tech Sp. z o.o.  jako strona Polska będzie realizowała projekt badawczo-rozwojowy pn. „Opracowanie zrównoważonego procesu recyklingu wody i detergentów stosowanych w pralniach przemysłowych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach programu  współpracy polsko-niemieckiej na rzecz zrównoważonego rozwoju „STAIR”, prowadzonego wspólnie z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań (BMBF).

Stronę Niemiecką reprezentować będzie Hohenstein Institut fur Textilinnovation gGmbH oraz firmy AQON Water Solutions GmbH i Atec Automatisierungstechnik GmbH.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu wody stosowanej w pralniach przemysłowych. Technologia ta będzie oparta o filtrację membranową oraz wstępną obróbkę wody za pomocą metody indukcji dipoli. Rezultatem projektu będzie mniejsze zużycie wody i środków piorących stosowanych w procesie przy jednoczesnym zachowaniu jakości usług pralniczych.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2016-2019.

Wnioskowana wartość dofinansowania po stronie polskiej wynosi 1.965.374,00 zł.