Jednym z priorytetów Grupy Kapitałowej Hollywood SA jest ochrona środowiska. Powziętych zostało szereg działań pro-środowiskowych.


Do najważniejszych możemy zaliczyć:

 1. Opracowany w ramach samodzielnie prowadzonych badań, zintegrowany system odzysku, energii cieplnej z urządzeń, do podgrzewu wody technologicznej,
 2. System odzysku ciepła z wody popralniczej,
 3. System monitoringu odwadniaczy,
 4. System recyrkulacji wody technologicznej,
 5. System monitoringu planu produkcji w celu optymalizacji pracy urządzeń,
 6. System odzysku ciepła z agregatów do produkcji sprężonego powietrza do celu podgrzania wody technologicznej,
 7. System wykorzystania temperatury wody z ujęcia studni głębinowej do celu schładzania powietrza na halach produkcyjnych oraz odzysku ciepła z wentylacji do podgrzewu wody technologicznej,
 8. System odzysku pary technologicznej z powracającego kondensatu do podgrzewu wody w tunelach pralniczych i pralnico-wirówkach,
 9. Instalacja stacji ładowania CNG oraz wymiana kolumny transportu na samochody zasilane gazem CNG,
 10. Dywersyfikację źródeł zasilania nośników energii w kotłowni wytwarzającej parę technologiczną w zależności od ceny nośnika gaz ziemny lub olej opałowy,
 11. System magazynowania wody popralniczej przez zainstalowanie zbiorników buforowych umożliwiający dywersyfikację odbiorców ścieków technologicznych.