Marcin Podsiadło

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Modecki

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Górka

Członek Rady Nadzorczej

Cezariusz Konieczkowski

Członek Rady Nadzorczej

Aneta Kazieczko

Członek Rady Nadzorczej

Patrycja Koźbiał

Członek Rady Nadzorczej