Rafał Wójcik

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Paweł Mielczarek

Członek Zarządu Dyr. ds. administracyjno - handlowych

Krzysztof Cetnar

Członek Zarządu Dyr. ds. Ekonomiczno - finansowych

Maria Kopytek

Dyrektor Biura Holdingu