Rafał Wójcik

Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych

Paweł Mielczarek

Wiceprezes Zarządu ds. handlowych

Krzysztof Cetnar

Dyrektor ds. ekonomiczno - finansowych

Maria Kopytek

Dyrektor Biura Holdingu